ျပင္ပလူနာ အခ်ိန္ဇယား

ျပင္ပလူနာ အခ်ိန္ဇယား အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈလိုပါက ေအာက္ပါ link ကိုႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Read More

  • 14034968_1224352087631631_3578962786286515385_n

    မ်က္ၾကည္လႊာလႉဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

    * လူတစ္ဦးမ်က္ၾကည္လႊာမေကာင္းပါက ကြယ္လြနိသြားသူတစ္ဦး လႉဒါန္းခဲ့သည့္ မ်က္ၾကည္လႊာႏွင့္သာ အစားထိုးကုသ ႏိုင္ပါသည္။ *မ်က္စိတစ္လံုးလံုးအစားထိုးျခင္းမဟုတ္၊နာရီမွန္ကဲ့သို႔ေသာ အေပၚရံ မ်က္ၾကည္လႊာ ကိုသာအစားထိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ခြဲစိတ္ကုသ မႉ၏ ၉၀% ေအာင္ျမင္ပါသည္။ *ဘာသာမေရြး ၊လူမ်ိဳးမေရြး ၊မ်က္စိအတြင္းတိမ္ ရွိသူ ၊မ်က္မွန္တပ္ထားသူ၊ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိသူ ႏွင့္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ ေအာက္လူအားလံူး လႉဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။ *လႉဒါန္းလိုပါက ကြယ္လြန္ၿပီး ၄ နာရီအတြင္း မ်က္စိဘဏ္သို႔အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ -ကြယ္လြန္သူ၏ မ်က္စိအားပိတ္ထားေပးပါ။ -ဦးေခါင္းကို ေခါင္းအုန္းခံ၍ ျမႇင့္ထားေပးပါ။ -ပန္ကာမဖြင့္ပါႏွင့္။ -ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ ေရခဲ ထည့္၍ မ်က္ခြံေပၚအုပ္ထားေပးပါ။ ဆက္သြယ္လႉဒါန္းရန္—- ၁။ရန္ကုန္မ်က္စိဘဏ္ ၀၁ ၅၄၁ ၃၀၆ ၊ ၀၁ ၅၅၇၉၅၆ ၊ ၀၁ ၅၄၉၁၇၁ […]

    Read More »